จองห้องพักผ่านเว็บ ถูกกว่า

จองห้องพักผ่านเว็บ ถูกกว่า

ฟรี! อาหารเช้า ห้องละ 2 ท่าน , พร้อมรถรับ-ส่งโรงเกลือฟรี


" ต้องเรียนคุณลูกค้าที่จะจองหน้าเว็บของทางห้องพักมายรูมวันที่20สิงหาคม2559วันนี้ห้องพักของทางมายรูมได้เต็มแล้วนะคะต้องขอประทานโทษด้วยคะ "

Superior

1500 baht, 900 baht.

ราคานี้ ยกเว้นวันศุกร์ -เสาร์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

Deluxe

2000 baht , 950 baht.

ราคานี้ ยกเว้นวันศุกร์ -เสาร์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

Royal Suite

2500 baht , 1500 baht.

ราคานี้ ยกเว้นวันศุกร์ -เสาร์ และวันหยุดนขัตฤกษ์